Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP)

Geachte bezoeker, U bent nu op de webpage van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP).
Bent u geïnteresseerd in de jaarlijkse Van Gelderlezing? Kijkt u dan onderaan deze pagina voor teksten en samenvattingen van de Van Gelderlezingen

Juridische naam:
Stichting Nederlandse Penningkabinetten; acroniem SNP
De SNP is de steunstichting van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Doelstelling:
De SNP heeft ten doel de bevordering van de numismatiek in Nederland. 
De stichting tracht dit te bereiken door:

  • het verwerven van numismatische voorwerpen ten behoeve van openbare verzamelingen in Nederland; 
  • het doen vervaardigen en verspreiden van publicaties op numismatisch gebied; 
  • organisatie van de jaarlijkse Van Gelderlezing (in samenwerking met de Nationale Numismatische Collectie); 
  • andere dienstige middelen.

Voor een kopie van de statuten e-mail: snp@koninklijkgenootschap.nl

 

Beleidsplan:
De doelstelling van de stichting zoals hierboven vermeld is onverkort geldig. Met de opheffing van het Geldmuseum te Utrecht is het belang van de stichting als instrument om de numismatiek te bevorderen echter nog groter geworden. Dit geldt ook voor de organisatie en cofinanciering van de jaarlijkse Van Gelderlezing. Het is de intentie de Van Gelderlezing en -beurs ook de komende jaren te handhaven. De Nederlandsche Bank, waar de Nationale Numismatische Collectie nu is ondergebracht, is bereid de organisatie van de Van Gelderlezing voor 2016 en 2017 te ondersteunen in de vorm van een bijdrage in de financiering

 

Specifieke activiteiten:
Een vaste SNP activiteit is de organisatie van de jaarlijkse Van Gelderlezing, die dit keer op 19 november 2016 gehouden werd in Teylers Museum te Haarlem. Dr. Philipp Rössner, verbonden aan de Universiteit van Manchester, sprak - in het Engels - zijn lezing uit voor een gehoor van zo’n 70 personen uit de wereld van numismaten, kunsthistorici en museummedewerkers. Zijn lezing betrof de omloopsnelheid van het geld in Europa in de periode 1350 - 1800. Referent emeritus hoogleraar prof. dr. Jan Lucassen (Vrije Universiteit Amsterdam), maakte diverse kanttekeningen, waarna een levendige discussie met de zaal ontstond. De volledige, bijgewerkte tekst zal in 2017 worden aangeboden aan de redactie van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde.

In 2016 werd verder gewerkt aan de zes concrete projecten waarvoor in 2014 een geoormerkte schenking is ontvangen en die in 2015 zijn opgestart: Het project “Digitaal beschikbaar stellen van de tijdschriften “Geuzenpenning”, “De Florijn” en “De Beeldenaar” kon begin 2016 vrijwel afgerond worden. De nog ‘te repareren schoonheidsfoutjes’ zijn inmiddels hersteld. Het project “Van Gelderlezing 2014” is vrijwel afgerond. Binnenkort zal een publicatie via de website van het Genootschap beschikbaar komen. De projecten “FIDEM 2016” en “Literatuur Oosterse numismatiek” zijn in 2016 afgesloten. De eerste fase van de “Encyclopedie van Munten en Papiergeld” is eind 2016 vrijwel afgerond (via de website van het Genootschap is deze inmiddels bereikbaar).

Het werk aan de monografie van de belangrijke Nederlandse medailleur Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945) kon eind 2015 heropgestart worden. De publicatie heeft een geplande verschijningsdatum eind 2017.  

 

Door Koninklijk Genootschap en Stichting zullen in 2016-2017 diverse publieksactiviteiten – symposium, publicaties, etc. - worden ontwikkeld ten behoeve van de viering het 125 jarig bestaan van het Genootschap in 2017. Als voorlopig thema van de jubileumactiviteiten is gekozen: “Toegankelijk maken van numismatische collecties en informatie op internet”. 

 

Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten
Voor een verslag over 2016klik dan hier   SNP verslag 2016 (188,61kb) 
Voor een verslag over 2015 klik dan hier  SNP verslag 2015 (188,34kb) 
Voor een verslag over 2014 klik dan hier  SNP verslag 2014 (185,60kb) 
Voor een verslag over 2013 klik dan hier  SNP verslag 2013 (150,16kb)

 

Contactgegevens
Secretariaat: p/a Grotekerksbuurt 54
3311 CB Dordrecht
Email: snp@koninklijkgenootschap.nl
Bankrekening: NL35 INGB 0005 3823 08 t.n.v. Stichting Nederlandse Penningkabinetten
Inschrijvingsnummer KvK: 41202300

RSIN / fiscaal nummer: 816767920
Giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar, zelfs voor 125% onder de gangbare voorwaarden want SNP is een Culturele ANBI.

 

Bestuurssamenstelling:
mr. M. (Martin) Bloemendal, voorzitter
ir. J.J.D. (Jeroen) van Gessel, penningmeester
L.M.A. (Lei) Lennaerts MNGG FIPG, assessor
ing. R.H.A. (Raymond) van Oosterhout, vicevoorzitter

drs.
C.D.O.J. (Chris) Teulings, secretaris

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning noch vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

 

(Bijgewerkt 23 april 2017)

Van Gelder Lezingen
De Van Gelder-lezing wordt sinds 2002 georganiseerd door de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (eerst in samenwerking met Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet en vanaf 2004 in samenwerking met het Geldmuseum) nu met de Nationale Numismatische Collectie om, in de geest van Van Gelder, de dialoog tussen numismatiek en andere disciplines te vergroten.

De reeks van jaarlijkse voordrachten is genoemd naar dr H. Enno van Gelder (1916-1998), Nederlands meest productieve en invloedrijke numismaat van de 20e eeuw. Als directeur van Het Koninklijk Penningkabinet (1949-1980) en later tevens als hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis te Leiden (1976-1983), verbond hij de numismatiek – de wetenschap van de tastbare vormen van het geld en de verwante voorwerpen – met andere disciplines. De lezingen richten zich op ieder die het vakgebied op een multidisciplinaire wijze wil benaderen en op niet-numismatici die gebruik willen maken van de inzichten die numismatiek en geldgeschiedenis te bieden hebben.


Naar de Van Gelderlezingen

 

 

ACTUEEL

Jaarboek 2017 (104) Patrick Breternitz, Dominic Stangier & Wolfgang Tillmann, Friesische Halbsceattas; Werkstoffkundliche und historische Ɯberlegungen - Michael Metcalf & Wybrand op den Velde, Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar