Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP)

Geachte bezoeker, U bent nu op de webpage van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP).
Bent u geïnteresseerd in de jaarlijkse Van Gelderlezing? Kijkt u dan onderaan deze pagina voor teksten en samenvattingen van de Van Gelderlezingen

Juridische naam:
Stichting Nederlandse Penningkabinetten; acroniem SNP.
De SNP is de steunstichting van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Doelstelling:
De SNP heeft ten doel de bevordering van de numismatiek in Nederland. 
De stichting tracht dit te bereiken door:

  • het verwerven van numismatische voorwerpen ten behoeve van openbare verzamelingen in Nederland; 
  • het doen vervaardigen en verspreiden van publicaties op numismatisch gebied; 
  • organisatie van de jaarlijkse Van Gelderlezing (in samenwerking met de Nationale Numismatische Collectie); 
  • andere dienstige middelen.

Voor een kopie van de statuten e-mail: snp@koninklijkgenootschap.nl

De doelstelling van de stichting zoals hierboven vermeld is onverkort geldig. Met de opheffing van het Geldmuseum te Utrecht is het belang van de stichting als instrument om de numismatiek te bevorderen echter nog groter geworden. Dit geldt ook voor de organisatie en financiering van de jaarlijkse Van Gelderlezing. Het is de intentie de Van Gelderlezing en -beurs ook de komende jaren te handhaven. De Nederlandsche Bank, waar de Nationale Numismatische Collectie nu is ondergebracht, is bereid de Van Gelderlezing en -beurs in 2018 te cofinancieren.

Dr. Corinne Boter zal op zaterdag 17 november 2018 spreken over "huishoudboekjes" in het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank, Sarphatistraat 1, 1017 WS, Amsterdam

Het werk aan de monografie van de belangrijke Nederlandse medailleur Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945) kon eind 2015 heropgestart worden. De publicatie is gepresenteerd tijdens de najaarsbijeenkomst van het KNGMP in september 2017.

Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten
Voor een verslag over 2017 klik dan hier SNP verslag 2017 - (105,91kb)
Voor een verslag over 2016 klik dan hier   SNP verslag 2016 (188,61kb)
Voor een verslag over 2015 klik dan hier  SNP verslag 2015 (188,34kb)
Voor een verslag over 2014 klik dan hier  SNP verslag 2014 (185,60kb)
Voor een verslag over 2013 klik dan hier  SNP verslag 2013 (150,16kb)

Contactgegevens
Secretariaat: p/a Paul Gabriëlstraat 109
2596 VC Den Haag
Email: snp@koninklijkgenootschap.nl
Bankrekening: NL35 INGB 0005 3823 08 t.n.v. Stichting Nederlandse Penningkabinetten
Inschrijvingsnummer KvK: 41202300


RSIN / fiscaal nummer: 816767920
Giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar, zelfs voor 125% onder de gangbare voorwaarden want SNP is een Culturele ANBI.

 

Bestuurssamenstelling:
mr. M. (Martin) Bloemendal, voorzitter
ir. J.J.D. (Jeroen) van Gessel, penningmeester
L.M.A. (Lei) Lennaerts MNGG FIPG, assessor
ing. R.H.A. (Raymond) van Oosterhout, vicevoorzitter

drs.
E. (Ernst) Wilschut, secretaris

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning noch vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

 

(Bijgewerkt 18 mei 2018)

Van Gelder Lezingen
De Van Gelder-lezing wordt sinds 2002 georganiseerd door de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (eerst in samenwerking met Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet en vanaf 2004 in samenwerking met het Geldmuseum) nu met de Nationale Numismatische Collectie om, in de geest van Van Gelder, de dialoog tussen numismatiek en andere disciplines te vergroten.

De reeks van jaarlijkse voordrachten is genoemd naar dr H. Enno van Gelder (1916-1998), Nederlands meest productieve en invloedrijke numismaat van de 20e eeuw. Als directeur van Het Koninklijk Penningkabinet (1949-1980) en later tevens als hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis te Leiden (1976-1983), verbond hij de numismatiek – de wetenschap van de tastbare vormen van het geld en de verwante voorwerpen – met andere disciplines. De lezingen richten zich op ieder die het vakgebied op een multidisciplinaire wijze wil benaderen en op niet-numismatici die gebruik willen maken van de inzichten die numismatiek en geldgeschiedenis te bieden hebben.


Naar de Van Gelderlezingen

 

 

ACTUEEL

Jaarboek 2017 (104) Friesische Halbsceattas; Werkstoffkundliche und historische Überlegungen - "Friesische Halbsceatts"; A comment - The Brabant-style gros of Dendermonde: counterfeit of official issue? - De munten van de heerlikheid Megen (ca. 1350-1450 en 1583-1590) - The triumphal medals of William III of Orange and the histoire métallique of Louis XIV of France in the wake of the Glorious Revolution - Stempelvarianten van de vroedschapspenning van Alkmaar. Bijdrage tot de penningkunde van de stad Alkmaar - In memoriam Prof. Dr. Peter Spufford (1934-2017) Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar