Het Jaarboek

Jaarlijks geeft het Genootschap een Jaarboek uit met wetenschappelijke artikelen. Onderwerp van studie is de Nederlandse numismatiek (munt- en penningkunde) in de meest brede zin van het woord en het geldwezen. Dat loopt van beschrijvingen van Romeinse muntvondsten, via memoires van muntmeesters en goed gedocumenteerde beschrijvingen van leven en werk van belangrijke penningmakers tot de historie van wet- en regelgeving op het gebied van het geld.

Voor een overzicht en beschrijving van reeds verschenen jaarboeken wordt verwezen naar het betreffend onderdeel op deze site.

 

Auteursrichtlijnen
De redactie nodigt iedereen, die een bijdrage aan de Nederlandse numismatiek en geldgeschiedenis wil leveren, uit een artikel voor het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (JMP) te schrijven. Het aangeboden werk dient niet eerder te zijn gepubliceerd of elders te worden gepubliceerd, en niet bij een ander blad ter beoordeling te liggen.

Auteurs dienen zich te houden aan een aantal richtlijnen. Ze staan vermeld in het navolgende  document. Auteursrichtlijnen_v2_2014


Ethics Statement
In het navolgende document is de 'Policy of publication ethics'  van het JMP te vinden
JMP ethics statement 4april2017

 

Redactie Jaarboek
E.J.A. van Beek
prof. dr. J.G.J.M. Benders, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim en Katholieke Universiteit Leuven, (voorzitter)
dr. L.M.G.F.E. Claes, Universiteit Leiden en Katholieke Universiteit Leuven
drs. E. van der Kam, De Nederlandsche Bank
prof. dr. F. Kemmers, Goethe-Universität Frankfurt am Main
L.M.A. Lennaerts MNGG FIPG, (namens bestuur)
dr.ir. J. Moens
T.P.J. Nissen
drs A.J.M. Opdam, (secretaris)


International Advisory Board
dr. J. Aarts, Vrije Universiteit Amsterdam
P. Attwoord, British Museum
prof.dr. H. Emmerig MA, Institut für Numismatik und Geldgeschichte - Universität Wien

prof.dr. J. Van Heesch, Koninklijke Bibliotheek van België en Katholieke Universiteit Leuven
dr. H. Horsnæs, Nationalmuseet Kopenhagen
dr. P. Ilisch, Westfälische-Wilhelmsuniversität


Voor vragen mailt u naar de redactie

De prijzen van de jaarboeken kunt u hier vinden: Prijslijst Jaarboeken januari 2019 
Verzendkosten zijn afhankelijk van bestemming
Volg deze link voor betaalwijze / follow this link for payment methods 

 

 

 

   

ACTUEEL

Jaarboek 2018 (105) Liesbeth Claes, Coins in the class room; A history of Numismatic Education at the Universities in the Netherlands - Jan Pelsdonk & Paul Oostervink, Theodorus Marinus Roest; Een leven ten dienste van de numismatiek - Joost Snaterse, Amulet, jewel, coin? Layers of meaning and the Velp hoard of 1715 - Patrick Breternitz, Das Ende der eigenständigen friesischen Münzprägung im 8. Jahrhundert. Beobachtungen zur Chronologie der Porcupinevarianten B, E und F - Jos Benders, De muntvondst Blerick 2011 (TPQ 1481) - Dariusz Jasek, Comparison of the actual measured fineness of the Netherlands gold ducats with the values of the fineness required by law - Theo Nissen, Munten geslagen in ballingschap; Nederlandse daalders en kwartdaalders van Oost-Friese makelij (1567-1573) - Karin Lurvink, Isolation, Financial Benefits and Labor Control. The Use of Louisiana Plantation Tokens in Dutch Comparative Perspective, 1865-1960 Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar