Het Jaarboek

Jaarlijks geeft het Genootschap een Jaarboek uit met wetenschappelijke artikelen. Onderwerp van studie is de Nederlandse numismatiek (munt- en penningkunde) in de meest brede zin van het woord en het geldwezen. Dat loopt van beschrijvingen van Romeinse muntvondsten, via memoires van muntmeesters en goed gedocumenteerde beschrijvingen van leven en werk van belangrijke penningmakers tot de historie van wet- en regelgeving op het gebied van het geld.

Voor een overzicht en beschrijving van reeds verschenen jaarboeken wordt verwezen naar het betreffend onderdeel op deze site.

 

Auteursrichtlijnen
De redactie nodigt iedereen, die een bijdrage aan de Nederlandse numismatiek en geldgeschiedenis wil leveren, uit een artikel voor het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (JMP) te schrijven. Het aangeboden werk dient niet eerder te zijn gepubliceerd of elders te worden gepubliceerd, en niet bij een ander blad ter beoordeling te liggen.

Auteurs dienen zich te houden aan een aantal richtlijnen. Ze staan vermeld in het navolgende  document. Auteursrichtlijnen_v2_2014


Ethics Statement
In het navolgende document is de 'Policy of publication ethics'  van het JMP te vinden
JMP ethics statement 4april2017

 

Redactie Jaarboek
E.J.A. van Beek
prof. dr. J.G.J.M. Benders, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Trondheim en Katholieke Universiteit Leuven, voorzitter
drs. E. van der Kam, De Nederlandsche Bank
prof. drs. F. Kemmers, Goethe-Universität Frankfurt am Main
L.M.A. Lennaerts MNGG FIPG, namens bestuur
dr.ir. J. Moens
T.P.J Nissen
drs A.J.M. Opdam, secretaris


International Advisory Board
dr. J. Aarts, Vrije Universiteit Amsterdam
P. Attwoord, British Museum
prof.dr. J. Van Heesch, Koninklijke Bibliotheek van België en Katholieke Universiteit Leuven
dr. H. Horsnæs, Nationalmuseet Kopenhagen
dr. P. Ilisch, Westfälische-Wilhelmsuniversität
prof.dr. H. Emmerig MA, Institut für Numismatik und Geldgeschichte - Universität Wien

Voor vragen mailt u naar de redactie

De prijzen van de jaarboeken kunt u hier vinden: Prijslijst Jaarboeken februari 201
Verzendkosten EUR 5,00 (binnen Nederland maar ook internationaal)
Volg deze link voor betaalwijze / follow this link for payment methods 

 

 

 

   

ACTUEEL

Jaarboek 2017 (104) Patrick Breternitz, Dominic Stangier & Wolfgang Tillmann, Friesische Halbsceattas; Werkstoffkundliche und historische Ɯberlegungen - Michael Metcalf & Wybrand op den Velde, Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar