Het Jaarboek

 

Jaarlijks geeft het Genootschap een Jaarboek uit met wetenschappelijke artikelen. Onderwerp van studie is de Nederlandse numismatiek (munt- en penningkunde) in de meest brede zin van het woord en het geldwezen. Dat loopt van beschrijvingen van Romeinse muntvondsten, via memoires van muntmeesters en goed gedocumenteerde beschrijvingen van leven en werk van belangrijke penningmakers tot de historie van wet- en regelgeving op het gebied van het geld.

Voor een overzicht en beschrijving van reeds verschenen jaarboeken wordt verwezen naar het betreffend onderdeel op deze site.

 

Auteursrichtlijnen
De redactie nodigt iedereen, die een bijdrage aan de Nederlandse numismatiek en geldgeschiedenis wil leveren, uit een artikel voor het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (JMP) te schrijven. Het aangeboden werk dient niet eerder te zijn gepubliceerd of elders te worden gepubliceerd, en niet bij een ander blad ter beoordeling te liggen.

Auteurs dienen zich te houden aan een aantal richtlijnen. Ze staan vermeld in het navolgende  document. Auteursrichtlijnen_v2_2014

Voor vragen mailt u naar de redactie

Redactie Jaarboek

E.J.A. van Beek
prof. dr. J.G.J.M. Benders, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Trondheim en Katholieke Universiteit Leuven, voorzitter
drs. E. van der Kam, De Nederlandsche Bank
prof. drs. F. Kemmers, Goethe-Universität Frankfurt am Main
L.M.A. Lennaerts MNGG FIPG, namens bestuur
dr.ir. J. Moens
T.P.J Nissen
drs A.J.M. Opdam, secretaris

International Advisory Board
dr. J. Aarts, Vrije Universiteit Amsterdam
P. Attwoord, British Museum
prof.dr. J. Van Heesch, Koninklijke Bibliotheek van België en Katholieke Universiteit Leuven
dr. H. Horsnæs, Nationalmuseet Kopenhagen
dr. P. Ilisch, Westfälische-Wilhelmsuniversität
prof.dr. P. Spufford, University of Cambridge 


De prijzen van de jaarboeken kunt u hier vinden:Prijslijst Jaarboeken februari 2017 
Verzendkosten EUR 5,00 (binnen Nederland maar ook internationaal)
Volg deze link voor betaalwijze / follow this link for payment methods 

 

 

 

   

ACTUEEL

Jaarboek 2016 (103) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) - Inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, penningen als objecten van herinnering Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar