Nieuws29 sep 2013


Vooraankondiging Van Gelderlezing donderdag 21 november 2013

Op donderdagavond 21 november zal in het Geldmuseum de 12e Van Gelderlezing gehouden worden.


Spreker: Dr. Liesbeth Claes
Titel van de voordracht: Munten met Macht: Autoriteitsboodschappen op de muntslag van de usurpatoren tijdens het Romeinse keizerrijk (27 voor Chr. – 310 na Chr.).
Plaats en tijd: Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht; aanvang 19:00 uur.


Dr. Claes is de winnaar van de Dr. H.E. van Gelder Onderzoeksbeurs 2013, beschikbaar gesteld door het Geldmuseum. In haar voordracht presenteert dr. Claes de resultaten van het onderzoek dat zij in dit kader met gebruikmaking van de collectie in het Geldmuseum heeft verricht.

 

Programma

  • 19.15 uur    Ontvangst
  • 19.45 uur    Opening door Heleen Buijs, directeur GeldMuseum
  • 20.00 uur    Lezing door dr. Liesbeth Claes
  • 20.45 uur    Stellingname en discussie
  • 21.15 uur    Borrel
  • 22.15 uur    Einde programma

 Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich vóór 14 november 2013 per e-mail aanmelden via aanmelding@geldmuseum.nl o.v.v. ‘Van Gelderlezing 2013’.


NB: De Van Gelderlezing wordt georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde samen met het Geldmuseum


« Terug

ACTUEEL

Jaarboek 2018 (105) Liesbeth Claes, Coins in the class room; A history of Numismatic Education at the Universities in the Netherlands - Jan Pelsdonk & Paul Oostervink, Theodorus Marinus Roest; Een leven ten dienste van de numismatiek - Joost Snaterse, Amulet, jewel, coin? Layers of meaning and the Velp hoard of 1715 - Patrick Breternitz, Das Ende der eigenständigen friesischen Münzprägung im 8. Jahrhundert. Beobachtungen zur Chronologie der Porcupinevarianten B, E und F - Jos Benders, De muntvondst Blerick 2011 (TPQ 1481) - Dariusz Jasek, Comparison of the actual measured fineness of the Netherlands gold ducats with the values of the fineness required by law - Theo Nissen, Munten geslagen in ballingschap; Nederlandse daalders en kwartdaalders van Oost-Friese makelij (1567-1573) - Karin Lurvink, Isolation, Financial Benefits and Labor Control. The Use of Louisiana Plantation Tokens in Dutch Comparative Perspective, 1865-1960 Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar