Nieuws22 nov 2016


Jubileum 2017 - Congress - Call for Papers

De afgelopen maanden heeft de canoncommissie ter voorbereiding van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde gewerkt aan het samenstellen van de Canon voor de Nederlandse numismatiek. Net als bij de canon voor de Nederlandse geschiedenis wordt de canon behandeld aan de hand van 50 zogenaamde vensters, geïllustreerd met munten, penningen en papiergeld.
Deze canon gaat over het gebruik van ons geld door de eeuwen heen voor iedere geïnteresseerde, maar ook over het tweede leven van ons tastbare geld, namelijk dat als verzamelobject. Het verzamelen van munten en papiergeld is al zo oud als het gebruik er van. Om dat verzamelen goed mogelijk te maken, was het al in de 16e eeuw wenselijk om het gebruikte geld van vroeger systematisch te bestuderen en zo ontstond de wetenschap van de numismatiek. De numismatiek houdt zich tegenwoordig bezig met de productie en het gebruik van het tastbare geld en van vormverwante voorwerpen als penningen. We noemen het daarom een numismatische canon, gebaseerd op onze geldgeschiedenis, en in het wijdere verband van de geschiedenis van Nederland.
Deze canon willen we op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2017 presenteren en bediscussiëren op het jubileumcongres van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde te Utrecht. Uit de 50 vensters heeft de canoncommissie een aantal overkoepelende thema’s samengesteld. Op het jubileumcongres willen we graag, naast een aantal plenaire key-notes, in parallelle sessies de thema’s verder uitwerken

 u kunt meer informatie lezen op de jubileumpagina 


« Terug

ACTUEEL

Jaarboek 2017 (104) Patrick Breternitz, Dominic Stangier & Wolfgang Tillmann, Friesische Halbsceattas; Werkstoffkundliche und historische Ɯberlegungen - Michael Metcalf & Wybrand op den Velde, Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar