Nieuws8 okt 2017


Boek - Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945, medailleur en stempelsnijder

Op 30 september j.l. is tijdens de najaarsvergadering van het genootschap in het Teylers Museum het boek "Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945, medailleur en stempelsnijder" gepresenteerd. Een kloek boekwerk over de belangsrijkste medaillieur, ontwerper en stempelsnijder in de eerste helft van de 20e eeuw verbonden aan 's Rijks Munt, met daarin o.a. een kunsthistorische biografie en catalogus van zijn munten, gaspenningen, rijwielplaatjes, penningen, plaquettes en ander werk.

Auteurs: Marie-Astrid Pelsdonk (eindredactie), Susan Adam, Nico Arkesteijn,
Peter van de Lijke, Jan Pelsdonk, Jille Westerhof

520 pagina's, harde omslag, 18,9 x 24,2 cm, vierkleuredruk, rijk geïllustreerd.
Prijs: EUR 45,- (EUR 50, incl. verzendkosten)
Bestelinformatie via  Wienecke publicatie_Flyer 3 october 2017

 

Wienecke


« Terug

ACTUEEL

Jaarboek 2018 (105) Liesbeth Claes, Coins in the class room; A history of Numismatic Education at the Universities in the Netherlands - Jan Pelsdonk & Paul Oostervink, Theodorus Marinus Roest; Een leven ten dienste van de numismatiek - Joost Snaterse, Amulet, jewel, coin? Layers of meaning and the Velp hoard of 1715 - Patrick Breternitz, Das Ende der eigenständigen friesischen Münzprägung im 8. Jahrhundert. Beobachtungen zur Chronologie der Porcupinevarianten B, E und F - Jos Benders, De muntvondst Blerick 2011 (TPQ 1481) - Dariusz Jasek, Comparison of the actual measured fineness of the Netherlands gold ducats with the values of the fineness required by law - Theo Nissen, Munten geslagen in ballingschap; Nederlandse daalders en kwartdaalders van Oost-Friese makelij (1567-1573) - Karin Lurvink, Isolation, Financial Benefits and Labor Control. The Use of Louisiana Plantation Tokens in Dutch Comparative Perspective, 1865-1960 Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar