Nieuws8 okt 2017


Boek - Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945, medailleur en stempelsnijder

Op 30 september j.l. is tijdens de najaarsvergadering van het genootschap in het Teylers Museum het boek "Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945, medailleur en stempelsnijder" gepresenteerd. Een kloek boekwerk over de belangsrijkste medaillieur, ontwerper en stempelsnijder in de eerste helft van de 20e eeuw verbonden aan 's Rijks Munt, met daarin o.a. een kunsthistorische biografie en catalogus van zijn munten, gaspenningen, rijwielplaatjes, penningen, plaquettes en ander werk.

Auteurs: Marie-Astrid Pelsdonk (eindredactie), Susan Adam, Nico Arkesteijn,
Peter van de Lijke, Jan Pelsdonk, Jille Westerhof

520 pagina's, harde omslag, 18,9 x 24,2 cm, vierkleuredruk, rijk geïllustreerd.
Prijs: EUR 45,- (EUR 50, incl. verzendkosten)
Bestelinformatie via  Wienecke publicatie_Flyer 3 october 2017

 

Wienecke


« Terug

ACTUEEL

Jaarboek 2016 (103) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) - Inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, penningen als objecten van herinnering. Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar