Nieuws18 sep 2014


22 november - Van Gelderlezing 2014

In het Teylers Museum te Haarlem

De komende Van Gelderlezing vindt plaats op zaterdag 22 november. De locatie is dit keer Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem. Ontvangst met koffie vanaf 10:30 op de Rotonde, eerste verdieping, voor de Gehoorzaal. Aanvang programma: 11:00 uur.

In de lezing worden de resultaten gepresenteerd van een gebruikersonderzoek naar het vondstregistratiesysteem NUMIS. Wat vragen de diverse gebruikers van NUMIS, hoe gebruiken ze NUMIS en tot welke aanbevelingen voor verandering en verbetering leidt dit? Doel is het gebruik zoveel mogelijk te faciliteren en te stimuleren. De lezing wordt gegeven door Jan Pelsdonk, die voor dit onderzoek de Van Gelderbeurs 2014 heeft ontvangen.

Na de lezing volgt zoals gebruikelijk stellingname en discussie, waarna een drankje met een borrelhapje. De bijeenkomst wordt afgesloten om 13:30 uur.


Belangstellenden kunnen zich tot 10 november 2014 per email aanmelden met naam en woonplaats op het adres vangelderlezing@koninklijkgenootschap.nl. (let op: aanmelding is verplicht). Een uitgebreide uitnodiging met programma volgt later.

De Van Gelderlezing is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten en de Nationale Numismatische Collectie


« Terug

ACTUEEL

Jaarboek 2016 (103) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) - Inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, penningen als objecten van herinnering Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar