Nieuws2 nov 2015


21 november Van Gelderlezing- De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat:penningen als objecten van herinnering, Dr. Marianne Eekhout

Teylers Museum te Haarlem

De komende Van Gelderlezing vindt plaats op zaterdag 21 november. De locatie is Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem. Ontvangst met koffie vanaf 10:30 op de Rotonde, eerste verdieping, voor de Gehoorzaal. Aanvang programma: 11:00 uur.

De spreekster heeft onderzoek verricht naar memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog, waarvan penningen een belangrijk onderdeel uitmaakten. Vervolgens onderzocht zij memorabilia (waaronder penningen) van de slag bij Doggersbank (1781) voor Het Scheepvaartmuseum. In de lezing gaat zij in op de penning als medium van herinnering, waarbij zij de functie en boodschap van penningen centraal stelt zowel in de zeventiende als achttiende eeuw. Bij de lezing zal een uitgebreidere samenvatting van een à twee pagina’s beschikbaar zijn.

Na de lezing volgt zoals gebruikelijk stellingname en discussie, waarna een drankje met een borrelhapje. De bijeenkomst wordt afgesloten om 13:30 uur.


Belangstellenden kunnen zich tot 12 november 2015 per email aanmelden met naam en woonplaats op het adres vangelderlezing@koninklijkgenootschap.nl. (let op: aanmelding is verplicht). 

De Van Gelderlezing is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten en de Nationale Numismatische Collectie


« Terug

ACTUEEL

Jaarboek 2018 (105) Liesbeth Claes, Coins in the class room; A history of Numismatic Education at the Universities in the Netherlands - Jan Pelsdonk & Paul Oostervink, Theodorus Marinus Roest; Een leven ten dienste van de numismatiek - Joost Snaterse, Amulet, jewel, coin? Layers of meaning and the Velp hoard of 1715 - Patrick Breternitz, Das Ende der eigenständigen friesischen Münzprägung im 8. Jahrhundert. Beobachtungen zur Chronologie der Porcupinevarianten B, E und F - Jos Benders, De muntvondst Blerick 2011 (TPQ 1481) - Dariusz Jasek, Comparison of the actual measured fineness of the Netherlands gold ducats with the values of the fineness required by law - Theo Nissen, Munten geslagen in ballingschap; Nederlandse daalders en kwartdaalders van Oost-Friese makelij (1567-1573) - Karin Lurvink, Isolation, Financial Benefits and Labor Control. The Use of Louisiana Plantation Tokens in Dutch Comparative Perspective, 1865-1960 Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar