Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, dan kunt u zich bij de secretaris of één van de leden aanmelden. Degene bij wie u zich heeft aangemeld draagt u voor als lid. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering volgt dan een officieel besluit over uw lidmaatschap. Omdat tussen aanmelden en die volgende vergadering enige tijd kan verstrijken, wordt u vanaf het moment van aanmelden behandeld als "voorlopig" lid. Dit wil zeggen dat u het blad De Beeldenaar ontvangt, inclusief alle eerder in het jaar verschenen nummers. Tevens bent u van harte welkom op vergaderingen en bijeenkomsten. Uw formele lidmaatschap gaat in op het moment van goedkeuring door de algemene vergadering. U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat uw voorlopig lidmaatschap ingaat.

 

De contributie geldend vanaf 2014

Nederland

EUR 50,-

Binnen Europa

EUR 55,-

Buiten Europa

EUR 60,-

 Leden onder 30 jaar betalen de helft van de normale contributie

 

GA NAAR HET AANMELDFORMULIER

LID WORDEN?

Online aanmeldformulier Via het aanmeldformulier kunt u uw gegevens direct naar de secretaris sturen.
 
Naar het aanmeldformulier

BETAALWIJZEN

Lid worden? Informatie over onze bankrelaties voor het voldoen van betalingen.
 
Alle betalingen dienen vrij van kosten voor het Genootschap te geschieden.
 
Naar betaalwijzen