Canon van het Nederlandse Geld

Canon van het Nederlandse Geld
Er zijn de laatste 10 jaar in ons land een aantal canons samengesteld. De bekendste is wel de ‘Canon van Nederland’ waarin onze geschiedenis in vijftig geselecteerde vensters is samengevat. 

In het jubileumjaar van het KNGMP mag een numismatische canon niet ontbreken. Sterker nog, er is voor gekozen om een numismatische canon als belangrijkste thema van het jubileumjaar te nemen. Het jubileumcongres dat 16 en 17 juni in Utrecht plaatsvindt, is de plek van de introductie.

Op vrijdag 16 juni, zo tegen de middag, zal Bert van Beek een inleiding houden over de ‘Canon van het Nederlandse Geld’ . Het manuscript is klaar en is momenteel bij de drukker. Binnenkort hopen we een ‘sneak preview’ van het boek te kunnen geven.

Tijdens het congres zullen alle aanwezige congresgangers de ‘Canon van het Nederlandse Geld’ in boekvorm ontvangen.

 

De canoncommissie

  • Bert van Beek
  • Judith van Gent
  • Jan Lucassen
  • Suzanne van Middelkoop
  • Wybrand Op den Velde
  • Michiel Purmer

ACTUEEL

Jaarboek 2016 (103) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) - Inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, penningen als objecten van herinnering Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar