Jubileum

Logo KNGMP jubileum klein
HET KNGMP GEDENKT HET VERLEDEN EN DENKT AAN DE TOEKOMST
125 JAAR
1892-2017

 

In 2017 bestaat het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 125 jaar. De vereniging werd in de negentiende eeuw opgericht door deftige heren die in rokerige salons hun gezamenlijke liefhebberij bespraken. Inmiddels is het elitaire karakter van de vereniging grotendeels verdwenen en zijn de leden van het Genootschap, zoals het nog steeds enigszins deftig heet, een doorsnede van de moderne Nederlandse samenleving geworden. Maar de begeestering en de belangstelling voor munten en penningen is wat ons bindt met hen die onze vereniging hebben gesticht en ons voorgingen. Het is aan ons om die kennis en interesse door te geven aan toekomstige generaties. Honderdvijfentwintig jaar KNGMP is een goed moment om stil te staan bij het verleden en de blik te richten op de toekomst.

Congres

Nieuws

ACTUEEL

Jaarboek 103 (2016) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, Villa Evithe, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190), inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek en Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, Penningen als object van herinnering Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar