Jubileum

Logo KNGMP jubileum klein
HET KNGMP GEDENKT HET VERLEDEN EN DENKT AAN DE TOEKOMST
125 JAAR
1892-2017

 

Het congres ligt nu alweer enige dagen achter ons. Graag willen wij u danken voor uw actieve participatie. Met genoegen kijken we op de mooie jubileumviering terug. U hopelijk ook.

Intussen hebt u ongetwijfeld de Canon van ons Geld en het Loekboek gelezen en hebt u daaruit inspiratie geput voor de volgende vijfentwintig jaar KNGMP.

Gelukkig is ons jubileumjaar nog lang niet ten einde. Er zijn nog vele activiteiten, waaronder onze Najaarsbijeenkomst op 30 september te Haarlem. Hiervoor ontvangen onze leden de convocatie eind augustus met details en de mogelijkheid van aanmelden.  Op 18 november volgt de Van Gelderlezing, ditmaal in het bezoekerscentrum van de De Nederlandsche Bank te Amsterdam. 

Ook binnen de Numismatische Kringen vangt in september weer het nieuwe seizoen aan en bent u van harte welkom.

Verder lopen of starten er eerdaags nog numismatische tentoonstellingen in Teylers, Willet-Holthuysen en het Centraal Museum.

Op deze pagina ziet u een groepsfoto van de congresdeelnemers. De foto is genomen op vrijdag 16 juni door Etko Cretier, onze hoffotograaf.

Wij wensen u een mooie tweede helft van ons "jubeljaar". 

Namens de jubileumcommissie en het bestuur.

Chris Teulings
Secretaris KNGMP

 

Groepsfoto-5992c-kleiner

Congres

Nieuws

ACTUEEL

Jaarboek 2016 (103) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) - Inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, penningen als objecten van herinnering. Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar