Jaarboek2014


Jaarboek 2014 (100 Special) Die Münzprägung in Herzogtum Niederlothringen - Dr. Peter Ilisch

II: Die Münzprägung im Südwestlichen Niederlothringen und in Flandern im 10. Und 11. Jahrhundert

Meer dan 100 jaar geleden publiceerde Hermann Dannenberg in vier delen zijn standaardwerk Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit (Berlijn, 1876-1905). In dit tweede deel van Die Münzprägung in Herzogtum Niederlothringen presenteert Dr. Peter Ilisch een actueel overzicht van de munten uit het zuidwesten van Nederlotharingen en Vlaanderen, beginnend in de 10e eeuw tot ongeveer 1125. Het is een vervolg op JMP84-85 (1997-1998) waarin de munten uit noordelijk Nederlotharingen behandeld zijn. Waarschijnlijk zullen beide delen ook meer dan 100 jaar standaardwerken blijven

Vor mehr als 100 Jahren publizierte Hermann Dannenberg in vier Teilen sein Standardwerk Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit (Berlin, 1876-1905). In diesem zweiten Teil von Die Münzprägung in Herzogtum Niederlothringen präsentiert Dr. Peter Ilisch eine aktuelle Übersicht der Münzen aus dem Südwesten von Niederlothringen und aus Flandern, vom 10. Jahrhundert beginnend bis ungefähr 1125. Dies ist eine Fortsetzung von JMP 84-85 (1997-1998) worin die Münzen aus dem nördlichen Niederlothringen behandelt wurden. Wahrscheinlich werden diese beiden Teile auch für mehr 100 Jahre Standardwerke bleiben.

More than a hundred years ago Hermann Dannenberg published his basic work Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit (Berlin, 1876-1905). In this second part of Die Münzprägung in Herzogtum Niederlothringen Dr. Peter Ilisch presents an updated review of the coins from south western Lower Lotharingia and Flanders from the tenth century to c. 1125. This is a continuation of JMP 84-85 (1997-1998) where the author dealt with the coins from northern Lower Lotharingia. It is very likely that both parts also will be standard reference books for more than hundred years.

Il y a plus de 100 ans Hermann Dannenberg publia en quatre parties son ouvrage de référence Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit (Berlin, 1876-1905). Dans cette deuxième partie Die Münzprägung in Herzogtum Niederlothringen Dr. Peter Ilisch présente un aperçu actuel des monnaies du sud-ouest de la Basse Lotharingie et de la Flandre de Xème siècle jusqu’en 1125 environ. C’est la continuation de JPM 84-85 (1997-1998) contenant les monnaies du nord de la basse Lotharingie. Il est très probable que ces deux parties resteront aussi des ouvrages de référence pendant au moins cent ans.

 

ISSN0920-380X


« Terug naar het overzicht

ACTUEEL

Jaarboek 2018 (105) Liesbeth Claes, Coins in the class room; A history of Numismatic Education at the Universities in the Netherlands - Jan Pelsdonk & Paul Oostervink, Theodorus Marinus Roest; Een leven ten dienste van de numismatiek - Joost Snaterse, Amulet, jewel, coin? Layers of meaning and the Velp hoard of 1715 - Patrick Breternitz, Das Ende der eigenständigen friesischen Münzprägung im 8. Jahrhundert. Beobachtungen zur Chronologie der Porcupinevarianten B, E und F - Jos Benders, De muntvondst Blerick 2011 (TPQ 1481) - Dariusz Jasek, Comparison of the actual measured fineness of the Netherlands gold ducats with the values of the fineness required by law - Theo Nissen, Munten geslagen in ballingschap; Nederlandse daalders en kwartdaalders van Oost-Friese makelij (1567-1573) - Karin Lurvink, Isolation, Financial Benefits and Labor Control. The Use of Louisiana Plantation Tokens in Dutch Comparative Perspective, 1865-1960 Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar