Verschenen Jaarboeken

Van verschenen jaarboeken volgen hierna de samenvattingen van de inhoud. Klik op het betreffend boekitem.
Voor prijzen en bestellen van nog te leveren Jaarboeken ga naar Publicaties \ Het Jaarboek.

 

Jaarboek 2018 (105) Liesbeth Claes, Coins in the class room; A history of Numismatic Education at the Universities in the Netherlands - Jan Pelsdonk & Paul Oostervink, Theodorus Marinus Roest; Een leven ten dienste van de numismatiek - Joost Snaterse, Amulet, jewel, coin? Layers of meaning and the Velp hoard of 1715 - Patrick Breternitz, Das Ende der eigenständigen friesischen Münzprägung im 8. Jahrhundert. Beobachtungen zur Chronologie der Porcupinevarianten B, E und F - Jos Benders, De muntvondst Blerick 2011 (TPQ 1481) - Dariusz Jasek, Comparison of the actual measured fineness of the Netherlands gold ducats with the values of the fineness required by law - Theo Nissen, Munten geslagen in ballingschap; Nederlandse daalders en kwartdaalders van Oost-Friese makelij (1567-1573) - Karin Lurvink, Isolation, Financial Benefits and Labor Control. The Use of Louisiana Plantation Tokens in Dutch Comparative Perspective, 1865-1960
Jaarboek 2017 (104) Friesische Halbsceattas; Werkstoffkundliche und historische Überlegungen - "Friesische Halbsceatts"; A comment - The Brabant-style gros of Dendermonde: counterfeit of official issue? - De munten van de heerlikheid Megen (ca. 1350-1450 en 1583-1590) - The triumphal medals of William III of Orange and the histoire métallique of Louis XIV of France in the wake of the Glorious Revolution - Stempelvarianten van de vroedschapspenning van Alkmaar. Bijdrage tot de penningkunde van de stad Alkmaar - In memoriam Prof. Dr. Peter Spufford (1934-2017)
Jaarboek 2016 (103) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) - Inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, penningen als objecten van herinnering.
Jaarboek 2015 (102) Adriaan van Heteren, Een Romeinse schatvondst bij Urk? Nieuwe inzichten in de muntcirculatie in Romeins Flevoland - Liesbeth Claes, Coins with power? Imperial and local messages on the coinage of the ursurpers of the second half of the third century (AD 253-285) - Simon Coupland, Attributing the Melle coins of Charlemange 9768-814) and Charles the Bald (840-877), particulary single finds from the Netherlands - Jos Benders, Bouke Jan van der Veen, Steef van Creij, De muntvondst De Mortel (Gemert) 2015, verborgen begin twaalfde eeuw. Een vroeg bewijs van gemengde circulatie - Ronald Wientjes, Bernaert Proys, muntmeester van Maria van Bourgondië, Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone in Gelderland en van de stad Arnhem (1479-1497) - Stefan Gropp, De stedelijke muntslag te Nijmegen 1601-1605.
Jaarboek 2014 (100 Special) Die Münzprägung in Herzogtum Niederlothringen - Dr. Peter Ilisch II: Die Münzprägung im Südwestlichen Niederlothringen und in Flandern im 10. Und 11. Jahrhundert
Jaarboek 2014 (101) Erika Manders The emperor and the divine; ‘The Constantin turn’ from a numismatic perspective - Michael Metcalf and Wybrand Op den Velde The Cothen hoard of porcupine sceatta’s and Merovingian deniers - Jos Benders, Willem van den Nieuwenhof, Theo Nissen en Ronald Wientjes De muntslag van Roermond, 1486-1489 - Emile Haanen Bijdragen aan de muntgeschiedenis van de heerlijkheid en het graafschap Horn (ca. 1270-1567) - Anna c. Koldeweij Stempelsnijder en zilversmid Juriaan Pool (ca. 1618-1669) Een Poolse immigrant in een Amsterdams zilversmedennetwerk
Jaarboek 2013 (100) Jan Pelsdonk, Muntslag en muntgebruik in Nederland in de pre- en protohistorie. Beeldvorming op basis van geregistreerde munten van vóór onze jaartelling in de vondstendatabase NUMIS – Theo Nissen en Jan Blok, Karolingische muntvondst ’s-Hertogenbosch 2009 – Kees Pannenkeet en Anton Cruysheer, Holpenningen in Nederland (ca. 1460-1570) – Paul Oostervink en Theo Nissen, Huessensche contrefeijtsels – Chris Teulings, Met name… De gildepenningen van het Amsterdamse chirurgijnsgilde.
Jaarboek 2012 (99) Freek Groenendijk, Venus op rekenpenningen. Een onderzoek naar bijna 100 jaar Venuspenningen - Albert Scheffers, De vijfde en zesde muntbus van Gideon Jan Langerak du Marchie Sarvaas: een aanvulling op Besier
Jaarboek 2011 (98) Erika Manders, Communicating messages through coins: a new approach to the emperor Decius - Theo Nissen, Putten 1990; De chronologie van de maille tierce - Jan Pelsdonk, De Schatvondst 's-Hertogenbosch 1998 - Hanfried Bendig, Dirk Iden Kruitkremer, ein Falschmünzer in Emden und Jever? - Lei Lennaerts, De slagletter van Theodoor Victor van Berckel. Een studie naar het gebruik van letterponsen bij de stempelvervaardiging
Jaarboek 2010 (97) Michael Metcalf en Wybrand Op den Velde, The Monetary Economy of the Netherlands, c 690-c. 760 and the Trade with England, A Study of the 'Porcupine' Sceattasof Series E, vol. II
Jaarboek 2009 (96) Michael Metcalf en Wybrand Op den Velde, The Monetary Economy of the Netherlands, c 690-c. 760 and the Trade with England, A Study of the 'Porcupine' Sceattasof Series E, vol. I
Jaarboek 2008 (95) Fleur Kemmers, De Romeinse muntvondsten van het terrein De Hoge Woerd in De Meern (gemeente Utrecht) - Klaus Giesen, Überlegungen zum Typ Dannenberg 1311 - Jan C. van der Wis, Groningse langrokken van 1589 en 1591 -Hans Jacobi, Groningse achtstuiverstukken en hun navolgingen - John R. Brozius, Twee Hoornse schutterspenningen door Christoph Adolphi en Jacob ’t Lam
Jaarboek 2006-2007 (93-94) Willem van den Nieuwenhof, Bij het afscheid van Wybrand Op den Velde als voorzitter van de Commisie van redactie - Jan Besteman, with contributions by Gert Rispling and Simon Coupland, A second Viking silver hoard from Wieringen: Westerklief II - Jan C. van der Wis, De muntslag tijdens het Utrechts Schisma - Theo Nissen, CALCULATIS. Rekengeld bij de cijnsheffing in oostelijk Noord-Brabant (13e en 18e eeuw) - Dirk J. Henstra en Jan C. van der Wis, Het goudgeld van Groningen nader bekeken - Konrad Schneider, Schnapphähne, Philippstaler, Dukaten und Kronentaler. Niederländisches Geld in Frankfur a. M. vom späten Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.
Jaarboek 2005 (92) Heruitgave van de Tijdschriften (1893-1914) en de Jaarboeken (1914-2004) voor Munt- en Penningkunde
Jaarboek 2004 (91) J. Leyten, Gold coins of Samudra-Pasai and Acheh: Their origin, name and weight in a historical context

ACTUEEL

Jaarboek 2018 (105) Liesbeth Claes, Coins in the class room; A history of Numismatic Education at the Universities in the Netherlands - Jan Pelsdonk & Paul Oostervink, Theodorus Marinus Roest; Een leven ten dienste van de numismatiek - Joost Snaterse, Amulet, jewel, coin? Layers of meaning and the Velp hoard of 1715 - Patrick Breternitz, Das Ende der eigenständigen friesischen Münzprägung im 8. Jahrhundert. Beobachtungen zur Chronologie der Porcupinevarianten B, E und F - Jos Benders, De muntvondst Blerick 2011 (TPQ 1481) - Dariusz Jasek, Comparison of the actual measured fineness of the Netherlands gold ducats with the values of the fineness required by law - Theo Nissen, Munten geslagen in ballingschap; Nederlandse daalders en kwartdaalders van Oost-Friese makelij (1567-1573) - Karin Lurvink, Isolation, Financial Benefits and Labor Control. The Use of Louisiana Plantation Tokens in Dutch Comparative Perspective, 1865-1960 Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar